14 september 2021 Meer nieuws

ABN AMRO: sierteeltsector stabiel, maar niet zonder zorgen

De Nederlandse bank ABN AMRO heeft vandaag – 14 september – hun sectorprognose uitgebracht. Hierin schrijft de bank dat groeipijnen en structurele onzekerheden een rem zetten op economisch herstel.

In het bericht schrijft de bank dat de economie zich sneller lijkt te herstellen dan verwacht na de klap die volgde op de coronamaatregelen: ‘Wie de verwachte groeicijfers van de afzonderlijke sectoren bekijkt, ziet dan ook dat het veel beter gaat dan tijdens de diverse lockdowns.’ Maar volgens ABN AMRO is dat niet het hele verhaal. Individuele ondernemers hebben nog altijd te maken met onzekerheden. In het rapport wordt gesproken over twee onzekerheden: Groeipijnen, zoals tekorten aan grondstoffen, materialen en personeel en complexe problemen die door de pandemie naar de achtergrond verdwenen, zoals het klimaatprobleem.

Sierteeltsector stabiel

In de sectorprognose is te lezen dat in 2020 het volume van de sierteeltsector 3% lager was ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2021 was deze daling 1% ten opzichte van 2020. In 2022 verwacht de bank dat de totale volumeontwikkeling stabiel blijft.

Hoge gasprijzen

Voor glastuinbouw zijn de hogere gasprijzen een punt van zorg. Een belangrijke reden voor de hoge prijs is de trage opbouw van de gasvoorraden. ABN AMRO verwacht dat de gasprijzen dit jaar op hoog niveau blijven. Dit drukt daarmee voor langere tijd de marges van glastuinders. Voor sierteelt geldt dat de vraag in de eerste helft van dit jaar uitstekend is geweest, waardoor de uitvoerwaarde volgens Floridata een record noteerde van 4,1 miljard euro.

Te kort tractorchauffeurs

Net als voor veel andere sectoren is ook het gebrek van arbeidskrachten een probleem. Niet alleen wordt het door de vergrijzing steeds lastiger voor bedrijfseigenaren om opvolgers te vinden, ook lopen de vacatures op voor medewerkers op het land, in de kassen en in de stallen. Uit cijfers van het UWV blijkt dat het aantal vacatures voor medewerkers voor dier- en veehouderij in een jaar tijd verdubbelde en ook de vraag naar medewerkers in de sierteelt en tractorchauffeurs steeg sterk.

Minder seizoensarbeiders

Door het seizoenmatige karakter van een aantal tuinbouwsectoren is er een grote behoefte aan seizoensarbeiders. Door de pandemie en de gesloten grenzen bestond vorig jaar een tekort aan dit type medewerker. Hoewel deze problematiek nu minder speelt, zijn de verbeterde economische omstandigheden in Oost-Europa en in Nederland nu de oorzaak voor tekorten. In beide regio’s is veel vraag naar personeel in een groot aantal sectoren. Land- en tuinbouwondernemers maken zich dan ook zorgen. Een vijfde van de ondernemers geeft aan arbeidstekorten als belemmering te ervaren in hun bedrijfsvoering. Dat is het hoogste aantal sinds de invoering van de CBS-enquête in 2012.

Download het volledige rapport via de website van ABN AMRO.