12 oktober 2021 Meer nieuws

Sector tekent voor veiligheid uitzendkrachten

LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, FNV, Doorzaam en Stigas tekenen donderdag 14 oktober de intentieverklaring ‘Uitzendkrachten werken veilig’. Zij vinden dat iedereen in de land- en tuinbouw veilig en gezond moet kunnen werken, ook uitzendkrachten.

De ondertekenaars zetten zich in voor gezonde werkomstandigheden voor uitzendkrachten en ondersteunen hun achterban hierbij. De komende maanden gaan zij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat werkgevers en uitzendorganisaties zich aanmelden als ambassadeur en zich ook committeren aan de doelstellingen.

Over Doorzaam

Doorzaam zet zijn handtekening namens de uitzendbracnche. Doorzaam heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Bij het stimuleren en bevorderen van duurzame inzetbaarheid gaat het om loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën.