20 maart 2020 Meer nieuws

Sector maakt crisis concreet voor Schouten

De tuinbouwsector praatte landbouwminister Carola Schouten (2e van rechts) donderdagochtend bij over de crisis en zette de concrete problemen op een rij. De schade wordt nu geschat op 5 miljard euro. Onder leiding van Jaap Bond (links) worden oplossingen gezocht.

Jaap Bond is voorzitter van de regiegroep Coronacrisis Tuinbouw, die samen met een aantal taakgroepen in het leven is geroepen om de problemen in de tuinbouw in beeld te brengen en zo mogelijk aan te pakken. Donderdag kwamen vertegenwoordigers Bond van de regiegroep en Sjaak van der Tak (rechts) van Glastuinbouw Nederland bijeen op het chrysantenbedrijf van een Nootdorper teler. Dat bedrijf, waarvan de ondernemer bloemen moest vernietigen en personeel moest wegsturen, diende als voorbeeld. De minister gaf Bond en zijn team complimenten voor de voortvarende aanpak.

Eerste raming: 5 miljard schade

Tot medio mei loopt de schade in de hele tuinbouw op tot circa 5 miljard euro, becijferden de tuinbouworganisaties gezamenlijk. Dat is een optelsom van de schade bij veilingen, de bloemenhandel, het verlies aan afzet bij de bollen- en bij de bomenhandel. Er is ook gekeken naar het wegvallen van de afzet van groenten voor onder meer de horeca en de toenemende beperkingen om zaden, jong plantgoed, gewasbeschermingsmiddelen inclusief ook biologische bestrijders, hommels, meststoffen en materialen voor de kassenbouw internationaal te vervoeren.

Noodkrediet en noodfonds

De gepresenteerde overheidsregelingen om de eerste financiële nood bij bedrijven op te lossen, waaronder een noodkredietregeling, en het opschuiven van de aflossingen door de banken helpt, stelt het crisisteam. Het verwacht echter dat niet kan worden voorkomen dat gezonde bedrijven failliet gaan. Daarom inventariseert de zogeheten Taskforce Financiën van het crisisteam waar pijnpunten zitten, ter onderbouwing van de mogelijke aanvraag van een noodfonds. 'Als dat er komt, is een gedegen en betrouwbare registratie van schadeposten belangrijk', meldt de taskforce. Er wordt gewerkt aan een uniform formulier voor bijhouden van schade, dat geschikt is voor alle bedrijven in de tuinbouwketen.

Logistiek loopt vast

De regiegroep heeft voor problemen met het tekort aan arbeidskrachten, de financiële nood en de logistiek de Taskforces ingesteld voor de thema’s Arbeid, Financiën en Logistiek. Personeel dat plots naar het thuisland vertrekt of door het sluiten van grenzen niet meer terug kan komen, luchtvaart die stil komt te liggen, waardoor producten niet meer geëxporteerd worden, het wordt opgepakt. De taskforce Arbeid wil vraag en aanbod van personeel coördineren. De groep voor Logistiek buigt zich met andere organisaties over de zogeheten Green Lane. Dat is een kanaal voor essentiële goederen. Die moet volgens de sector ruimte bieden aan zaken die noodzakelijk zijn voor goed functionerende tuinbouwketens. Nu wordt de Green Lane alleen voor voedsel en medicijnen gebruikt. 

Organisatie crisisteam

Greenports Nederland coördineerde en faciliteren de gezamenlijke aanpak, die leidde door een regiegroep, coördinatieteam, communicatieteam en tot drie Taskforces. Bond: "Mooi om te zien dat ons netwerk en structuur in een periode als deze snel en flexibel kan schakelen. En tot eerste resultaten leidt. Samen verzamelen we informatie voor een beeld van knelpunten en te verwachten schade. Met eensluidende en goed onderbouwde boodschappen zijn er korte lijntjes met de diverse ministeries. Ik vertrouw erop dat we samen in deze crisisorganisatie het een en ander voor elkaar kunnen krijgen voor de ondernemers in onze sector."

Deze organisaties nemen deel: Anthos, AVAG, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, Greenport Holland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, KAVB, LTO Nederland, ministerie van EZK & LNV, NFO, Plantum, Rabobank, Royal FloraHolland, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, VBN en VGB.

Fotocredit: Glastuinbouw Nederland