18 februari 2020 Meer nieuws

SDE++ heeft €5 miljard voor CO₂-reductie

De eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) wordt tussen 29 september en 22 oktober 2020 opengesteld. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de nieuwe regeling.

De SDE++ is een verbreding van de bestaande SDE+. Nieuw is dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties in aanmerking komen voor subsidie. Er worden enkele nieuwe technieken toegevoegd aan de SDE++. Dit geldt voor CO₂-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse.

Maximale subsidiebehoefte

De SDE++ heeft dit jaar een budget van €5 miljard. Het budget voor toekomstige rondes wordt jaarlijks vastgesteld. De maximale subsidiebehoefte waarop technieken in 2020 aanspraak kunnen maken in de SDE++ is € 300 per ton CO₂. Technieken met een hogere subsidiebehoefte kunnen aanspraak maken op de SDE++, maar voor deze projecten wordt niet alles vergoed.

Meer technieken

Technieken die in 2020 nog niet in aanmerking komen voor subsidie kunnen op een later moment nog in de SDE++ worden opgenomen. Zo wordt voor de openstelling in 2021 een aantal nieuwe technieken doorgerekend door PBL, waaronder de productie van geavanceerde biobrandstoffen, circulaire en biobased technieken en CO2-levering aan de glastuinbouw.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.