10 juni 2021 Meer nieuws

SDE++ 2021 opent later

De subsidieregeling voor duurzame energieprojecten SDE++ 2021 gaat later open. Provincies en gemeenten hebben aangegeven dat er druk staat op de vergunningverlening van veel wind- en zonprojecten. De SDE++ 2021 start daarom pas op 5 oktober 2021. De openstelling sluit op 11 november 2021.

De regeling is gefaseerd open:

  • 5-11 oktober voor projecten van 60 €/tCO2
  • 11-25 oktober 80 €/tCO2
  • 25 oktober-8 november 115 €/tCO2
  • 8 november-11 november 300 €/tCO2

Voorlopige resultaten SDE++ 2020

De beoordeling van de SDE++ 2020 is bijna afgerond met 3.486 positieve beschikkingen met een budget van € 4,7 miljard. Het grootste deel van het budget, € 2,1 miljard, is toebedeeld aan afvang en opslag van CO2 (CCS). Hiermee wordt 34 Mton CO2 per jaar verminderd. Het overgrote deel van de beschikkingen is afgegeven aan zon-PV-projecten (3.426). 97% van deze projecten wordt op een dak gerealiseerd.

Kijk voor meer informatie over de SDE++ op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).