31 juli 2018 Meer nieuws

Schouten wil gevolgen neonicotinoïden in beeld

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil laten onderzoeken welke knelpunten ontstaan na intrekking van de toelating van neonicotinoïden in open teelten. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. Schouten hoopt de zoektocht naar alternatieve bestrijdingsmiddelen zo te stimuleren. Ze heeft daar ook over gesproken met haar Duitse collega Julia Klöckner. 

Vrijstelling niet voor de hand

Schouten gaat in de brief in op vragen van Tweede Kamerfracties over de inperking van het gebruik van neonicotinoïden. In de brief aan de Kamer herhaalt ze nogmaals dat het niet voor de hand ligt dat in Nederland een vrijstelling wordt gegeven voor neonicotinoïden in bepaalde teelten. Een lidstaat kan zo’n vrijstelling verlenen, maar moet daar wel melding van maken bij de Europese Commissie. Een vrijstelling kan alleen worden gegeven wanneer sprake is van een landbouwkundige noodsituatie.

Beroep

Overigens gaat Bayer in beroep tegen het verbod op het gebruik van neonicotinoïden, maakt het bedrijf bekend. Het gaat hier om het gebruik van de neonicotinoïden clothianidin, thiamethoxam of imidacloprid bij de behandeling van zaad. Het concern is vooral bezorgd over de consequenties die de uitspraak van het Europees Hof heeft voor komende toelatingsprocedures.

Ingetrokken

Bayer respecteert de uitspraak van het Hof intussen wel. Het bedrijf trok de aanvraag voor een hernieuwde toelating voor met middel clothianidin onlangs in.