18 juni 2019 Meer nieuws

Schouten stuurt plan kringlooplandbouw naar Kamer

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stuurde 17 juni het realisatieplan van haar visie op een duurzame en sterke landbouw in 2030 naar de Tweede Kamer. In ‘Op weg met perspectief’ doet zij uit de doeken hoe de beweging naar kringlooplandbouw in gang is gezet.

De omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls, schrijft Schouten in het realisatieplan. Om belemmeringen weg te nemen die innovaties in de weg staan, krijgen kringloopboeren experimenteergebieden toegewezen. De omslag naar een sterke en duurzame landbouw krijgt verder vorm door wet- en regelgeving aan te passen  om het gebruik van kunstmest terug te dringen en dierlijke mest te bevorderen. Om (voedsel)reststromen vaker als veevoer te kunnen gebruiken, gaat ook regelgeving op de schop.

Projecten voor bollenteelt

Adjunct-directeur André Hoogendijk heeft het 57 pagina’s tellende plan gelezen en gezien dat er ook voor de bollenteelt interessante projecten aankomen. “Het belangrijkste is het mestbeleid beter te organiseren, zodat we in de ene sector kunnen gebruiken wat in de andere overblijft. Onze sector teelt steeds meer bollen per hectare, maar de normen uit de Mestwet remmen dat. Er kunnen niet voldoende voedingsstoffen worden aangevoerd, terwijl er al toedieningstechnieken zijn waarmee je meer mest zou kunnen aanbrengen die de planten direct kunnen opnemen.”

Verder is Hoogendijk blij met de aandacht voor precisielandbouw - “Daarin loopt de bollensector voorop” -  en voor oneerlijke prijsvorming. “De minister geeft aan dat de markt moet gaan betalen voor extra inspanningen. Dus als exporteurs meer eisen gaan stellen, moeten de telers een hogere prijs ontvangen. Het is de bedoeling dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) daarop gaat toezien.”

Lees het volledige bericht op pagina 4 van Greenity nr. 43, die vrijdag 21 juni verschijnt.