12 april 2019 Meer nieuws

Schouten neemt aanbevelingen RIVM over

Er komt nader onderzoek naar de gezondheidsrisico's voor omwonenden van bollenpercelen. Minister Carola Schouten (Landbouw) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) schrijven de Tweede kamer dat de aanbevelingen van het RIVM worden overgenomen. 

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de blootstelling van omwonenden van bollenvelden aan gewasbeschermingsmiddelen. Sporen van die middelen zijn teruggevonden, onder meer in urine. Het RIVM wil nu dat de beoordelingsmethode van gewasbeschermingsmiddelen wordt aangescherpt. Er moet specifiek aandacht komen voor de stapeling van stoffen en de risico's daarvan. Ook vindt het RIVM het nodig het onderzoek nogmaals uit te voeren, maar dan op andere afstanden van de velden. Het instituut pleit ook voor een kennisbank, waar antwoorden op gezondheidsvragen in realtie tot middelengebruik te vinden zijn. Al deze aanbevelingen nemen Schouten en Van Veldhoven over, schrijven ze in hun Kamerbrief.

Terugdringing

In de brief pleiten de minister en de staatssecretaris ook voor verdere terugdringing van middelengebruik en emissie. Ze verwijzen daarbij naar de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030, die bij Schouten in de maak is.