28 november 2018 Meer nieuws

Schouten kaart in Colombia importeisen lelie aan

Anthos heeft minister Schouten verzocht om deze week tijdens de handelsmissie naar Colombia de export van leliebollen te bespreken.

De Colombiaanse ‘Plantenziektenkundige Dienst’ is voornemens nieuwe en verscherpte fytosanitaire eisen in te stellen waar de sector voor de oogst van 2018 niet aan kan voldoen omdat het teeltseizoen voorbij is.

De handelsmissie vindt plaats onder leiding van minister-president Mark Rutte en ook minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt er aan deel.

Niet aan voldoen

De Colombiaanse Plantenziektenkundige Dienst (ICA) heeft via een WTO notificatie het voornemen aangekondigd om nieuwe fytosanitaire eisen in te stellen voor lelies afkomstig uit Nederland. Die zijn gezien de toetsverplichting voor een groot aantal zieken en plagen dusdanig strikt dat Nederland daar niet aan kan voldoen. "Zeker niet meer voor de oogst van 2018 want de eisen gaan veel verder dan dat we in ons keuringssysteem hebben ingericht", zegt Hendrik Jan Kloosterboer van Anthos.

Colombia belangrijk afzetland

Volgens Kloosterboer is Colombia een belangrijke afzetmarkt voor leliebollen. Er worden er jaarlijks 75 tot 80 miljoen naar toe geëxporteerd. "Ze worden daar veelal gebroeid en de bloemen gaan vooral naar Amerika."

Exporteisen gladiool en pioen

Schouten pleit bij de Colombiaanse autoriteiten om een herziening van de voorgenomen aanscherping voor lelie en zal aandringen op een bilateraal fytosanitair overleg voor de producten lelie, gladiool en pioen. Eerder heeft ICA namelijk ook al importeisen gepubliceerd voor gladiool en pioen. Kloosterboer: "Die laatste producten gaan er nog niet heen, maar daar proberen we markttoegang voor te krijgen op basis van het Nederlandse keuringssysteem."

De NVWA werkt samen met de BKD en Anthos ook aan een reactie naar de Colombiaanse Plantenziektenkundige Dienst ten aanzien van de strikter gestelde eisen voor lelie, gladiool en pioen.