30 november 2021 Meer nieuws

Schouten: ‘Hoge energieprijzen tijdelijk van aard’

In een kamerbrief laat Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, weten dat zij verwacht dat de hoge energieprijzen van tijdelijk aard zijn. Zorgen in de glastuinbouw zijn er volgens haar wel, maar er is geen sprake van een noodsituatie.

In de kamerbrief geeft Schouten antwoord op verschillende vragen van de VVD over de hoge energieprijzen in de glastuinbouwsector.

Beperkt aantal bedrijven heeft forse problemen

Schouten laat weten de ontwikkelingen vanuit verschillende energie-intensieve sectoren nauwlettend te volgen. Volgens haar blijven forse problemen vooralsnog beperkt tot een relatief klein aantal bedrijven. ‘Er leeft wel een sectorbrede zorg, maar op basis van de huidige signalen is niet het beeld dat er nu een acute, sectorbrede noodsituatie speelt door de hoge energieprijzen. Veel bedrijven hebben het risico van stijgende gasprijzen afgedekt met een langetermijncontract.’

Energieprijzen dalen in 2022

Veel van de oorzaken voor de huidige krapte op de gasmarkt en daarmee de hogere energieprijzen zijn naar verwachting tijdelijk van aard meent Schouten. ‘De verwachting in de markt op dit moment is daarom dat de prijzen in de loop van volgend jaar weer zullen dalen.’

Oplossing zoeken met afnemer, bank of financier

Voor de meeste bedrijven die door de oplopende energieprijzen worden geconfronteerd met liquiditeitsproblemen geldt dat zij allereerst met hun afnemers, bank of financier tot een oplossing moeten zien te komen. Daarnaast geldt dat bedrijven en instellingen bij betalingsproblemen contact op kunnen nemen met hun energieleveranciers om een betalingsregeling te treffen.

Energiebelasting verlagen ontlast tuinder

Het kabinet heeft recent aangegeven welke aanpassingen ze wil maken in het oorspronkelijke pakket maatregelen in de energiebelasting zodat het mkb met een hoger energieverbruik wordt tegemoetgekomen. Het kabinet stelt voor om 125 mln. euro ter beschikking te stellen om alleen in 2022 het tarief in de energiebelasting van de 2e en 3e schijf elektriciteit te verlagen met respectievelijk 0,859 cent en 0,201 cent (excl. btw en indexatie). Deze belastingmaatregelen treden vanaf 1 januari 2022 in werking. Schouten geeft aan dat met deze aanpassingen in de energiebelasting ook tuinders worden ontlast: ‘Aanvullende maatregelen zijn op dit moment niet aan de orde, aangezien het niet de verwachting is dat de huidige hoge prijzen langdurig aanhouden. Wij blijven met de sector in gesprek en het kabinet monitort de situatie continue.’

Concurrentiepositie verslechtert niet

Tot slot is in de brief te lezen dat de hoge gasprijzen niet alleen Nederlandse bedrijven raken. Dit speelt ook in het buitenland: ‘Omdat de hoge gasprijzen een mondiaal fenomeen zijn, verslechtert de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven niet. De meeste bedrijven kunnen deze kosten doorberekenen of uit bedrijfsoverwegingen bijvoorbeeld besluiten de productie aan te passen.’