23 juli 2020 Meer nieuws

Schouten: ‘Afnemer moet bovenwettelijke eisen belonen’

Minister Schouten van Landbouw vindt het reëel dat wanneer een afnemer, bijvoorbeeld een supermarkt, bovenwettelijke eisen stelt ten behoeve van duurzaamheid, boeren en tuinders door deze afnemer óók gewaardeerd worden voor de extra inzet die daarmee van hen verlangd wordt.

Dit stelt Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Ze reageert hiermee op vragen van het CDA die eerder aangaf dat het draagvlak onder boeren en tuinders voor deelname aan het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ dreigt te verdwijnen. Dit omdat ondernemers het gevoel hebben extra kosten te maken die zij in de prijzen voor hun producten niet vergoed krijgen.

Passend belonen

Schouten vindt dat primair alle partijen in de keten een verantwoordelijkheid hebben om bovenwettelijke eisen op een passende manier te belonen. Ze stelt ook vast dat dit niet altijd vanzelf gaat. Daar wil ze met een agrarische ondernemerschapsagenda iets tegen ondernemen.

Agrarische ondernemerschapsagenda

In zo’n agrarische ondernemerschapsagenda wordt gekeken hoe primaire producenten beter in staat gesteld kunnen worden om hun boterham te verdienen als allerlei ketenpartijen steeds meer van hen verwachten, terwijl ze als individuele ondernemer soms weinig onderhandelingsmacht hebben.

De agrarische ondernemersagenda van Schouten zal daarom onder andere gericht zijn op meer markttransparantie, meer samenwerking, minder marktmisbruik van ketenpartijen, en betere toegang tot financiering. Daarnaast beschouwt ze in de agenda de mogelijkheid van het publiek belonen van ecosysteemdiensten en collectieve goederen, zoals biologische plaagbestrijding, het behoud van biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en waterretentie.