25 september 2018 Meer nieuws

Scholen aan de slag met ondernemersvragen

Leerlingen van Wellant mbo Aalsmeer en Rijnsburg gaan de komende maanden samen met studenten van hbo InHolland aan de slag met vragen van ondernemers uit de bloembollensector. Afgelopen week begon deze samenwerking met een bijeenkomst met sprekers uit het bedrijfsleven.

Studenten konden luisteren naar de verhalen van Colja Corts van NLG Holland, Jeroen Wolfsen van FleuraMetz en Peter Knippels van KAVB. Laatstgenoemde vertelde over de bloembollenketen aan de hand van het boek De bloembollenketen, dat vorig jaar is verschenen en verkrijgbaar is op de website van het Ontwikkelcentrum.

Ketenanalyse

In deze nieuwe vorm van samenwerking gaan studenten dit schooljaar direct aan de slag met ketenanalyses die leiden tot een optimalisatieplan. Ze wisselen bureaustudies af met gesprekken met ondernemers en experts. Daarnaast volgen de studenten workshops en houden sparringsessies met elkaar. Half november leveren de studenten hun ketenanalyse op. Deze geeft inzicht in de knelpunten en kansen van innovatie in de sector waar het om gaat.

Agenda Greenports

De opgedane kennis gaan de studenten daarna combineren met vraagstukken van ondernemers. De thema’s van deze vraagstukken zijn gekozen op basis van de agenda van de Greenports en de bevindingen van de studenten. Na vijf maanden zullen de studenten deze resultaten aan de opdrachtgevers presenteren.