25 maart 2020 Meer nieuws

Schadeformulier beschikbaar

Voor het registreren van de coronaschade is een uniform registratieformulier beschikbaar. Het is opgesteld door de Taskforce Financiën van de tuinbouwcrisisorganisatie.

Het formulier met handleiding is te vinden op de site van Greenports. Het formulier is zowel voor ondernemers in de teelt als voor de handel. Brancheorganisaties mailen het naar hun leden.

Oproep noodfonds

De schaderegistratie staat los van aanspraak op een tegemoetkoming in die schade. "We zijn bezig met een gedegen onderbouwde oproep aan het kabinet voor zo’n Noodfonds, eerst voor de ondernemers in de sierteeltketen en snel daarna voor de groente- en fruitketen. Er is nog geen enkele toezegging dat zo’n fonds er komt. En of en onder welke voorwaarden er straks aanspraak op is te maken”, legt voorzitter Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw Jaap Bond uit.

Registratie als onderbouwing claim

Ondernemers wordt geadviseerd schade vanaf het begin van de crisis goed te documenteren. Dat geeft dat de ondernemer zelf inzicht in de impact van de crisis, maar later is het handig bij de onderbouwing van een claim als er een schaderegeling komt. Zonder bewijs is zo’n claim kansloos, redeneert de Taskforce. Daarom komt het met het uniforme formulier met handleiding, afgestemd met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De kennis en ervaring met de EHEC-crisis en de Russische boycot kwam daarbij van pas. Bond: "We zijn RVO en LNV erkentelijk voor hun medewerking, in het besef dat er nu geen uitgewerkt Noodfonds ligt. Het formulier is afgelopen weekend bij een diverse groep ondernemers getest. Het is met inbreng van vele partijen tot stand gekomen."