22 februari 2021 Meer nieuws

Schade winterweer glastuinbouw richting 40 miljoen

Interpolis heeft uit de agrarische sector ruim 500 meldingen gekregen met schade als gevolg van het winterse weer. De meldingen kwamen uit het hele land. Het schadebedrag in de glastuinbouw wordt geraamd op ruim 40 miljoen.

Als gevolg van stuifsneeuw en wind hoopte de sneeuw zich op bij kassen met hoogteverschillen. De gevolgen waren soms forse schades aan kassen, constructies en ruiten. Ook gewassen zijn soms volledig verloren gegaan of hebben veel geleden onder te lage temperaturen door kapotte ruiten en de aanhoudende kou. Eén op de acht glastuinders in Nederland is geraakt door het winterweer.

Ook schade in landbouw en veehouderij

In de landbouw en veehouderij zijn circa 80 schademeldingen binnengekomen. Hier bedraagt de schade zo’n 2 miljoen.