9 februari 2021 Meer nieuws

Schade in glastuinbouw door sneeuw

Verzekeraar Achmea Agro telde dinsdagmiddag ruim 250 schademeldingen van glastuinders en het bedrijf verwacht nog meer onheil. De schade loopt uiteen van ingezakte kassen tot gebroken ruiten. De meldingen komen uit het hele land en taxateurs brengen nu de schade in beeld. 

Achmea adviseerde in de aanloop naar de sneeuwval om kassen zo warm te stoken, dat de sneeuw zou smelten. Verschillende kwekers konden vanwege koude teelten niet voldoende tegen de sneeuw stoken of wilden dat niet met het oog op gewasschade, waardoor schade aan de kas ontstond.

Koude houdt aan

Tuinders zijn bezig met het afstoken van de sneeuw. Tuinders met gaten in het kasdek hebben ondertussen moeite de kas op temperatuur te houden. Interpolis houdt rekening met gewasschade die door de te lage temperaturen wordt veroorzaakt.

Tunnels en kassen plat

Onder meer in Eindhoven ging het mis. De tunnels van kwekerij en sociale werkplaats Ergon konden het sneeuwdek niet dragen. De tunnels zijn wel verzekerd, maar de potplanten die er in stonden niet. Uit het Westland kwamen verschillende meldingen, van een ingezakte fresiakas tot een beschadigde aardbeien- en orchideeënkas.    

Vuistregels

Achmea Agro beveelt gezien de aanhoudende lage temperaturen glastuinders aan de volgende vuistregels te hanteren:

  • Zorg dat het water in het verwarmingssysteem niet bevriest. Sluit zo nodig systemen af en laat deze leeg lopen. Of zorg er voor dat pompen blijven draaien met een minimale buistemperatuur waardoor deze niet bevriezen.
  • Let op de technische ruimtes. Als hier schade is probeer deze dan snel te herstellen. Geef voorrang aan het dichtmaken van deze ruimtes.
  • Beschadigde kassen kunnen gevaarlijke situaties opleveren, denk aan vallend glas. Blijf steeds alert op de veiligheid van u en uw medewerkers.
  • Open de luchtramen niet bij vorst. Houd er rekening mee dat de ramen pas ontdooid zijn bij circa 4 graden Celsius. Let op dat u de temperatuur meet direct onder het raam. Stel zo mogelijk de klimaatcomputer hier op in.
  • Voorkom schade door vastgevroren schermen. Controleer ze voordat u deze op of afrolt. Haal de standaardinstellingen uit uw klimaatcomputer die het gevelscherm ’s morgens openen.
  • Zorg dat waterleidingen afgetapt en waterafvoeren leeg zijn (en blijven) zodat u bevriezing voorkomt.  
  • Controleer de silo’s op ijsvorming en voorkom dat ijs bij onttrekking van het water uit de silo aan het folie blijft hangen.