5 oktober 2020 Meer nieuws

Samenwerking op het gebied van digitale veiligheid

The Hague Security Delta (HSD) en Greenport West-Holland gaan nauw samenwerken op het gebied van digitale veiligheid in de tuinbouw. Daarover hebben beide netwerkorganisaties een partnership ondertekend. Zo treedt HSD toe tot de Greenboard, de partnerraad van Greenport West-Holland.

Automatisering en digitalisering spelen een belangrijke rol in de tuinbouw. Zo worden op het gebied van teelt, productie, logistiek en afzet veel digitale diensten en producten gebruikt door verschillende schakels in de keten. Daarmee worden de veiligheid en betrouwbaarheid van de gebruikte data steeds belangrijker volgens de samenwerkende partners. Het gaat om cyber security-risico’s op het gebied van IT, alsmede specifiek op die van de Operationele Technologie. HSD richt zich op deze vraagstukken, onder meer door innovatieve bedrijven op het gebied van digitalisering en cyber security met elkaar in contact te brengen.

Verder dan het instellen van een wachtwoord

Jolanda Heistek, programmadirecteur Greenport West-Holland: “Data zijn essentieel voor de meeste bedrijven in het tuinbouwcluster. Op basis van die data kunnen bijvoorbeeld teelten efficiënter en duurzamer worden gestuurd. Het is dus essentieel dat het cluster nadenkt over het beveiligen van data, zowel die van individuele bedrijven als van samenwerkingsverbanden. Dat gaat stappen verder dan het instellen van een wachtwoord: het is een ketenaanpak.”

Weerbaarheid vergroten

Joris den Bruinen, Algemeen Directeur HSD: “Door een samenwerking met Greenport aan te gaan, kunnen wij gezamenlijk de maatschappelijke impact op het gebied van digitalisering en cyber security vergroten binnen de tuinbouwsector en tevens de weerbaarheid van deze belangrijke sector verhogen. Deze kruisbestuiving draagt bij aan de ontwikkeling van innovaties die aansluiten op de behoeftes van het tuinbouwcluster en de noodzaak van het afdekken van de bijkomende risico’s.”

Greenport West-Holland

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster.

The Hague Security Delta

HSD is een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die samenwerken aan kennisontwikkeling en innovatie in (digitale) veiligheid, met als doel een veiligere wereld, meer bedrijvigheid en meer banen.

Foto: Jolanda Heistek (programmadirecteur Greenport West-Holland) en Joris den Bruinen (Algemeen Directeur HSD)