20 juli 2021 Meer nieuws

Samenwerking in zoektocht nieuwe substraatgrondstoffen

De twee bedrijven Lensli in Bleiswijk en de Den Ouden Groep in Schijndel en Cuijk gaan samenwerken om te kijken naar de mogelijkheden voor het hergebruik van substraten. Ook gaan ze samen zoeken naar nieuwe grondstoffen voor substraten voor de land- en tuinbouw.

“We zien de vraag en het belang van herwinbare substraatstoffen in de professionele tuinbouw toenemen en hebben de voorkeur dat deze zo lokaal mogelijk geproduceerd worden”, aldus Luuk Braam, Product Development en Innovatiemanager bij Den Ouden Groep.

De Den Ouden Groep kan Lensli voorzien van grondstoffen voor substraat die komen uit bio-circulaire stromen zoals groene reststromen uit landschapsbeheer en gebruikt substraat, aldus Rob Bierman, Commercieel Manager Lensli. “Door het gebruik van deze circulaire grondstoffen in onze klantspecifieke substraatmengsels kunnen wij invulling geven aan onze eigen duurzaamheidsstrategie én die van onze klanten.”

Uitbreiding van samenwerking

De bedrijven werkten al samen op RHP-compost wat ze van elkaar afnemen en dit hebben ze inmiddels ook voor houtvezels. Bierman: “We gaan nu kijken naar welke andere vormen van grondstoffen voor substraat er mogelijk zijn onder andere door het terugnemen van substraten.” De productie van substraten ligt nu vooral bij Den Ouden, Lensli doet met name de samenstelling en verdere afzet van de substraten.

Motie aangenomen

Bierman zei in een uitzending van Paprika Tasty Radio onlangs: “We worden steeds meer gedwongen om van het veen af te gaan, dus de noodzaak voor tot hergebruik van substraat en het werken aan nieuwe grondstoffen is er zeker.” Bierman gaf in de uitzending ook aan dat er in de Tweede Kamer een motie is aangenomen om minder turf (gedroogd veen) in potgronden te gaan gebruiken. De Kamer stemde op 8 juli in met een motie van het CDA en Groenlinks. Hierin wordt de regering gevraagd te onderzoeken of het gebruik van turf en turfproducten in de sierteelt en het openbaar groen uitgefaseerd kan worden. Bierman hierover: “Dat richt zich nu met name nog wel op producten voor de consument, maar dat gaat uiteraard doorgetrokken worden naar het substraatgebruik voor professioneel gebruik. Dus we moeten de zoektocht versnellen.”

Lensli is het gefuseerde bedrijf per 1 januari 2020 dat is ontstaan tussen Lentse Potgrond en Slingerland potgrond. Lensli is onderdeel van de Horticoop groep.