28 november 2019 Meer nieuws

Samenwerking Floriade, GreenTech en AVAG

Floriade Expo 2022, AVAG en GreenTech - RAI Amsterdam gaan samenwerken om het netwerk in de groenten- en sierteeltsector te versterken. De samenwerking is afgelopen maandag bekrachtigd met de ondertekening van een overeenkomst.

Het is volgens de Floriade-organisatie 'een uitstekende uitgangspositie voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 om de samenwerking met de innovatieve Nederlandse kassen- en technologie sector te versterken'. Voor de expo wordt bekeken of bij seminars, rondleidingen, bedrijfsbezoeken en gespreksbijeenkomsten is samen te werken met de exposanten van GreenTech. Samenwerkingsverband AVAG van kastechniekbedrijven is hoofdpartner van de Floriade.

Talentprogramma

Beursmanager Mariska Dreschler van GreenTech ziet goede mogelijkheden voor samenwerking. "Bijvoorbeeld in het gezamenlijk aantrekken van overheden die zich specifiek richten op voldoende en een duurzame en veilige voedselproductie in hun land. Ook biedt de tuinbouw veel carrièrekansen, maar is dit nog te onderbelicht bij onder andere jongeren. AVAG en GreenTech zetten samen het Horti Talentprogramma op rond GreenTech Amsterdam, ondersteund door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De Floriade biedt een prachtige  inkijk in de sector voor deze doelgroep."

Beurzen

De beurs GreenTech wordt in 2020 in RAI Amsterdam gehouden van 8 tot en met 10 juni, maar eerder organiseert GreenTech een expo in Mexico van 24 tot en met 26 maart 2020 in Querétaro. De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt in 2022 gehouden van april tot en met oktober in Almere.