31 augustus 2021 Meer nieuws

Ruiter geeft kijk in NPPL-keuken

Stef Ruiter ontving afgelopen vrijdag (27 augustus) circa 150 bezoekers op zijn bedrijf in Andijk, die hij een blik in de precisielandbouwkeuken gunde. Ruiter is een van de deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

Ruiter vertelde zijn bezoekers dat op zeven gebieden is ingegrepen op zijn bedrijf. Zo brengt hij met drones zuring en kweek in kaart op percelen waar hij later bollen op wil zetten. Die onkruiden bestrijdt hij plaatsspecifiek. Praktijkrijp is de aanpak echter nog niet. Ook bemesten met compost doet hij plaatsspecifiek, op basis van bodemkaarten. Dat is een flinke klus, met name omdat Ruiter aan de slag moet op huurgronden. Op elk perceel staat inmiddels een weerstation met vochtmeter (archieffoto), die op verschillende dieptes het gehalte meet. Op basis van die gegevens wordt beregend en worden de spuitintervallen vastgesteld.

Kunstmest

Net als de plaatsspecifieke composttoediening, wordt ook variabel gewerkt met kunstmest. Elementen worden waar nodig aangevuld. Voor de bestrijding van onkruid werkt Ruiter met een lutumkaart, een kaart voor organische stof én het teeltplan, waarop de spuithoeveelheid plaatsspecifiek en rekening houdend met het gewas wordt aangepast. "Krijgt een gewas meer blad, dan is er meer lichtconcurrentie en dus minder middel nodig", verklaarde hij. Het scheelt hem 35 procent herbiciden.

Planten

Planten op basis van de groeipotentie van de bodem is nog in ontwikkeling. Er wordt nog uitgezocht welke bodemeigenschappen van belang zijn en hoe die te meten zijn. Na het verhaal van Ruiter waren demonstraties en toelichtingen bij te wonen van de machines en technieken die op het bollenbedrijf in Andijk worden gebruikt, zoals de zelfrijdende Agrifac-spuit en de bodemscantechnieken van Loonstra en Vantage Agrometius.

Fotobijschrift: De Agrifacspuitboom is aangepast aan de wensen van Stef Ruiter. Maarten Visscher (Agrifac) legde de bezoekers uit hoe de spuitboom tot stand kwam.

Foto: Peter Roek

 

Fotobijschrift: Bloembollenteler Stef Ruiter (rechts) licht de zeven gebieden toe met WUR-expert Koen van Boheemen.

Foto: Marga van der Meer