16 september 2019 Meer nieuws

Ruim duizend ondernemers met water en bodem bezig

Het Landbouwportaal Noord-Holland heeft begin deze maand de Helderse bollenteler Jeroen Brouwer als duizendste deelnemer ingeschreven. Via het portaal hebben boeren en tuinders toegang tot kennis en subsidie om met name water en bodem in de provincie te verbeteren.

Het verbeteren van de bodem en de waterkwaliteit en -huishouding leidt tot gezondere bedrijven, is de gedachte achter het Landbouwportaal. Brouwer meldde zich aan op aanraden van zijn vader, van wie hij het familiebedrijf op termijn overneemt. De kweker wil ‘kennis verbreden en omgaan met de steeds strengere regels rondom gewasbeschermingsmiddelen’. “We merken dat de middelen alleen niet meer toereikend zijn om bijvoorbeeld bladluis en virussen te bestrijden. Dus moeten we andere manieren ontdekken om ons doel te bereiken.”

‘Bodem weerbaarder maken’

De kweker wordt bijgestaan door collega John Huiberts, die bodemcoach is. Die heeft de bodem van Brouwer inmiddels bekeken. Huiberts: “Het is eerst noodzaak om de bodem weerbaarder te maken, daarna kun je minderen met gewasbeschermingsmiddelen.”

3,3 miljoen subsidie

Sinds de start van het portaal in mei 2018 kende het bijna 3,3 miljoen euro aan subsidie toe. Dat geld ging naar adviezen en maatregelen voor het verbeteren van bodemkwaliteit, het voorkomen van wateroverlast, het bergen van zoetwater, het voorkomen van verzilting en het verbeteren van de waterkwaliteit, driftreducerende spuittechnieken en voor herinrichting van het erf om erfafspoeling tegen te gaan. Coachingsbezoek en subsidiemaatregelen zijn tot en met juni 2021 aan te vragen.

Op de foto: (V.l.n.r.) Bodemcoach John Huiberts met vader en zoon Brouwer en Annemarie Koelemeijer van de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken. Foto: Marieke Duijn