24 november 2022 Meer nieuws

Ruim 8 patiënten minder door elke extra hectare groen

Vergroening van de leefomgeving vermindert het aantal patiënten. Per extra hectare groen neemt het aantal langdurig zorgbehoevende patiënten gemiddeld met 8,6 af. Dit blijkt uit onderzoek van Sweco op basis van in de wetenschap aangetoonde verbanden tussen vergroening en gezondheid.

Dat het aantal patiënten afneemt met gemiddeld 8,6 levert jaarlijks een financiële besparing op van minimaal 125 miljoen euro. Dit betreft de zorg- en verzuimkosten.

Het onderzoek toont aan dat vergroening van de leefomgeving leidt tot aantoonbare verbetering van de gezondheid en het welzijn van bewoners. Elke 1.160 m2 extra groen resulteert zo in één zorgbehoevende patiënt met een langdurige aandoening minder. In sterk versteende buurten met relatief hoge bevolkingsdichtheden is de gezondheidsimpact beduidend groter. Hier lopen de gezondheidseffecten op tot maximaal één zorgbehoevende patiënt minder per 112 m2 toegevoegd groen. Dit is een afname van bijna 90 zorgbehoevende patiënten per extra hectare groen, zo becijfert Sweco in haar white-paper.

De financiële winst door het benutten van de totale vergroeningspotentie van de leefomgeving van 5,6 miljoen inwoners die nu in kaart is gebracht, is 125 miljoen euro: 47 miljoen euro aan zorgwinst en 78 miljoen euro aan verzuimwinst. Bij een extrapolatie van deze gegevens voor heel Nederland, zou een jaarlijkse besparing op zorg- en verzuimkosten richting de 400 miljoen euro per jaar denkbaar zijn.

Vergroenen niet alleen aan gemeenten

Groen zet aan tot beweging, heeft een verkoelende werking, zorgt voor minder eenzaamheid en voor sneller herstel van stress en vermoeidheid. Deze vier mechanismen maken dat in een groene omgeving mensen gezonder zijn.

Een betere gezondheid is nu voor veel gemeenten nog geen of nauwelijks een reden om te investeren in de aanleg van extra groen, laat staan dat dit voor andere partijen binnen en buiten het zorglandschap geldt. Sweco legt een connectie tussen de wetenschap en de praktijk van vergroening, en tussen het fysieke en sociale domein. Zij pleit ervoor dat investeringen in groen niet alleen bij gemeenten blijven liggen, maar ook andere investeerders en baathouders in het zorglandschap bij gaan dragen aan de vergroeningsopgave.

Credit: IBulb