26 april 2019 Meer nieuws

Ruim 75 kwekers gaan certificeren

Het aantal aanmeldingen van kwekers bij MPS en On the way to PlanetProof neemt toe. Dit meldt het Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste Planten. Sinds een paar maanden roepen zij hier kwekers toe op.

Bij MPS hebben zich de afgelopen maanden 55 bollentelers en 5 kwekers van vaste planten aangemeld voor deelname aan MPS-ABC. Ook de belangstelling voor MPS-GAP neemt toe, zij het in mindere mate. Dit komt omdat een geldige MPS-ABC-kwalificatie een van de eisen is voor MPS-GAP. Het aantal deelnemers aan On the way to PlanetProof is licht toegenomen. De teller staat nu op 9 bollentelers en 7 kwekers van vaste planten.

Druk met informatie verschaffen

De schemabeheerders van MPS en On the way to PlanetProof geven aan vanuit de teelt van bloembollen en vaste planten veel verzoeken te krijgen om meer informatie. Bij MPS is extra capaciteit ingeschakeld om de nieuwe aanmeldingen tijdig te kunnen verwerken.

Het platform met daarin handelaren hield afgelopen maanden een aantal bijeenkomsten over certificering met een toelichting van iemand van MPS of Planetproof. Certificering is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die retailers, de markt en de samenleving op het gebied van duurzaamheid stellen, aldus de handelaren.

Alles een certificaat in 2024

Ambitie van het Platform is in stappen toe te werken naar verhandeling van 100% gecertificeerd Nederlands product in 2024. Het Platform startte september 2017 met de droogverkoop en is verbreed naar bol-op-pot en bloemenproductie. Bij het platform zijn 21 bedrijven aangesloten.