23 maart 2021 Meer nieuws

Ruim 210.000 aanvragen voor TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten, in het voorjaar van 2020 geïntroduceerd als tijdelijke maatregel, is inmiddels meer dan 210.000 keer aangevraagd door ondernemers. In totaal is er tot nu toe 1,9 miljard euro toegekend.

De aanvraagperiode voor het eerste kwartaal van dit jaar staat nog open en wordt met twee weken verlengd tot 18 mei 2021. RVO zal in de tussentijd de verhoging en uitbreidingen van de TVL Q1, die vorige week zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, stapsgewijs doorvoeren. Dat schrijft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat 22 maart aan de Tweede Kamer.

Uitbreiding

Door de verruiming van TVL Q1 krijgen onder andere kleine ondernemers en grotere bedrijven (niet-mkb) voor het eerst toegang tot de steunmaatregel. Bovendien wordt het subsidiepercentage over het eerste kwartaal verhoogd naar 85% van de vaste lasten. Dit was 50% tot 70%.

Misbruik

RVO heeft sinds de openstelling van de TVL in juni 2020 387 keer aangifte gedaan van mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling. Dan worden subsidies ingetrokken en wordt beslag gelegd op het subsidiebedrag. Dat is inmiddels 343 keer gebeurd.