16 december 2019 Meer nieuws

Royal FloraHolland wijzigt tarieven in 2020

De Ledenraad van Royal FloraHolland heeft de tarieven voor 2020 vastgesteld. Om de gevolgen voor de leden te beperken zijn de verhogingen bescheiden gehouden. Bovendien betreffen de wijzigingen een deel van de tarieven.

In het nieuwe jaar wordt de partij- en karheffing verhoogd met 3 procent. Verder gaat de maximale omzet voor de heffing van de variabele contributie omhoog van € 750.000 naar € 850.000, wat feitelijk een verhoging betekent van € 500 per jaar. Voor het meermalig plantenfust Floratino wordt een volledige huurvergoeding ingevoerd, om zo lagere kosten te realiseren en duurzaamheid te stimuleren.