26 november 2021 Meer nieuws

Roundup blijft in bollen

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) komt niet aan de toelating van Roundup Max voor de bloembollen. 

Gebruik van Roundup Max (werkzame stof glyfosaat, red.) in akkerranden is verboden en ook als loofdoder in de narcissen is het niet langer toegestaan. Het Ctgb kan het risico van het middel in narcissen niet beoordelen en laat het daarom niet toe. Het mag wel worden gebruikt in groenbemesters, in andere bolgewassen mag het volvelds voor opkomst en pleksgewijs na opkomst worden gebruikt. Ook dekvruchten mogen worden doodgespoten in bol- en knolbloemgewassen.

Middelen met prochloraz

Het Ctgb heeft de toelating van een aantal middelen op basis van prochloraz ingetrokken. Dat heeft gevolgen voor de bollenteelt, want schimmelbestrijder Mirage Elan voor uitgangsmateriaal verdwijnt, net als Sportak en het in granen gebruikte Faxer. Het mag tot 30 juni 2022 worden afgeleverd en tot een jaar daarna worden gebruikt.

Onkruidbestrijder

Het Ctgb breidde de toelating van Bettix SC in het kader van een kleine toepassing uit naar de bollen. Het onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik is toe te passen in de bloembollen en bloemknollen, met uitzondering van lelie en tulp (onbedekte teelt). Hier staat precies wat wel en niet mag.