24 april 2020 Meer nieuws

ROL begint onderzoek weerbare lelies

Op het proefveld van Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL) in Vledder worden lelies geplant voor onderzoek naar weerbaarheid. Vijftien cultivars worden hierop getest.

Doel is van de proef is telers een beter inzicht te geven bij de keus van hun assortiment: een goed verkoopbaar product dat geteeld kan worden met geen, of zo weinig mogelijk, gewasbeschermingsmiddelen. Naast een flinke besparing wordt daarmee ook tegenmoet gekomen aan de maatschappelijke druk om de bollen met minder middelen te telen.

Biostimulanten en plantversterkers

ROL is in 2016 gestart met onderzoek naar verschillende biostimulanten en plantversterkers in de teelt van lelie. Als vervolg daarop wordt nu een onderzoek uitgevoerd waarin biologische teelt wordt vergeleken met de gangbare teelt.  Ook is er een variant  waarin zeer terughoudend wordt gespoten.   

Inventarisatie naar vatbaarheid

Door een student van Hogeschool Van Hall Larenstein is bij  adviesbureau  Delphy een inventarisatie uitgevoerd onder lelietelers naar de vatbaarheid van het leliesortiment voor aaltjes, schimmels en virus.  Uit de lijst van 140 soorten die daardoor ontstond zijn er 15 gekozen die zullen worden getest.

De veldjes zijn voldoende groot om plantgoed voor het tweede jaar te kweken en tevens monsters aan handelsbedrijven beschikbaar te stellen. In de controle zullen de lelies gangbaar worden geteeld waarbij de gewasbescherming en de bemesting zal plaatsvinden conform de gangbare praktijk. 

Gewas bezichtigen

In augustus is (onder voorbehoud van de corona-ontwikkelingen) het gewas te bezichtigen tijdens de open dagen. Na de oogst zullen de opbrengsten worden bepaald. De leverbare bollen zullen in de kas in bloei worden getrokken om de takkwaliteit te beoordelen.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Westerveld en het leliefonds van de bollensector.