12 mei 2022 Meer nieuws

Rode diesel niet terug

Het kabinet wil niet dat de rode diesel terugkomt, blijkt volgens Boerderij uit een debat waarin dat verzoek aan de orde kwam. 'Er is geen regeling voor', gaf minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel aan.

Schreinemacher ging in op vragen van Kamerlid Wybren van Haga, mede-indiener van de motie van Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging waarin wordt gevraagd om een onderzoek naar terugkeer van de rode diesel met de bijbehorende lage accijns.

Het ontbreken van een regeling zou er volgens Schreinemacher voor zorgen dat iedereen gebruik kan maken van de accijnsverlaging.