12 augustus 2022 Meer nieuws

Robot pakt helft onkruid

Wiedrobots zijn in staat zijn om gemiddeld 55,7 procent van de aanwezige onkruiden te detecteren en te bestrijden in één werkgang, concludeert Wageningen Universiteit & Research (WUR) na tests met twee prototypen.

WUR deed het onderzoek voor de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) op de Boerderij van de Toekomst in Lelystad. Twee fabrikanten met een veldrobot in een vroeg prototypestadium gingen op de uitnodiging in om deel te nemen aan de tests: Het Zweedse Ekobot en het Nederlandse Odd.Bot (foto). Omdat beide fabrikanten zich  richten op de aanpak van onkruiden in verschillende gewassen, zijn de individuele tests gedaan in een specifiek gewas naar hun keuze. Bij Ekobot betreft dat uien op bedden en bij Odd.Bot peen gezaaid op ruggen.

Geen zichtbare resten

De effectiviteit van de onkruidbestrijding is vervolgens door WUR-onderzoeker Kees Meesters bepaald door het aantal verwijderde onkruiden te bepalen. 'Verwijderd' wil in dit geval zeggen dat er geen zichtbare bovengrondse resten van de eerder getelde onkruidplantjes meer aanwezig zijn. Er is niet gegraven en er heeft ook geen beoordeling of controle na verloop van tijd plaatsgevonden. De rijsnelheden en capaciteiten van beide wiedrobots zijn met opzet niet in de testopzet en -evaluatie meegenomen. De robots gingen aan de slag met het aanwezige onkruid, er is geen onkruid voor gezaaid.

Verschillen

De individuele resultaten lopen sterk uiteen. Bij de Ekobot WEAI van 30.8 tot 64.5 procent verwijderde onkruiden (in uien) en bij de Odd.Bot Quirky van 33,3 tot 81,4 procent verwijderde onkruiden (in peen). De gemiddelde resultaten zijn respectievelijk 47,1 procent voor Ekobot en 64,2 procent voor Odd.Bot. "Statistisch gezien zijn er geen significante verschillen tussen de resultaten van beide robots. Ook beschadigde geen van beide de cultuurplanten en dat is positief. Het viel mij op dat beide robots moeite hadden met het detecteren van een specifieke mij nog onbekende onkruidsoort, maar ik kan niet verklaren waarom dat het geval was", zegt Meesters.