10 april 2019 Meer nieuws

RIVM komt met middelenrapport, of toch niet

De gezondheidsrisico's van middelengebruik moet preciezer worden ingeschat voor mensen in de omgeving van agrarische grond. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in een eigen bericht, dat inmiddels weer is verdwenen. "Het was een foutje", erkent een RIVM-woordvoerder het lek.  

Hoewel het bericht in allerijl is verwijderd van de RIVM-site, is het nieuws inmiddels naar buiten gekomen, onder meer via AgriHolland. De link naar het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO) werkt inmiddels niet meer. "Er ging iets mis", verklaart de woordvoerder van het RIVM, die verder niet op het onderzoek en het bericht in wil gaan. "Pas als het naar de Tweede Kamer is gegaan, geven we een verklaring." Dat is naar verwachting volgende week. KAVB en LTO willen eerst het volledige rapport inzien, maar er is een reactie op de gang van zaken gegeven. De belangenbehartigers vinden het prettig voor de deelnemers aan het onderzoek dat de gevonden waarden nergens de veiligheidsmarges overschrijden. In het optreden van het RIVM zijn ze teleurgesteld, zo laten ze weten.

Lek

Onlangs stuurde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nog een brief naar alle betrokkenen bij het onderzoek, met de oproep het lek te melden. Enkele weken geleden meldde Zembla al details uit het onderzoek, onder meer dat gewasbeschermingsmiddelen in luiers van baby's van omwonenden zijn gevonden.

Totaal

Er moet volgens het RIVM 'rekening worden gehouden met de totale blootstelling van meerdere bestrijdingsmiddelen, en moeten dus alle teeltsoorten en bestrijdingsmiddelen worden meegenomen'. Dat is het advies in het rapport naar aanleiding van het OBO.

'Beter ingeschat'

Uit het onderzoek blijkt dat omwonenden gewasbeschermingsmiddelen binnen krijgen. 'Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van deze middelen in de omgeving, maar ook andere bronnen als voedsel kunnen daar aan bijdragen.' Nergens zijn risicogrenzen overschreden, maar het RIVM vindt dat de gezondheidsrisico's 'beter moeten worden ingeschat'. Hoewel op verschillende plekken in de omgeving en in huizen residu van middelen is gevonden, vindt het RIVM niet dat de blootstelling te laag is ingeschat. Er moet beter gekeken worden naar de effecten van verwaaien, verdamping en verspreiding via huisstof. Ook moet naar de stapeling van middelen worden gekeken.

Nieuwe werkgroep

Het RIVM pleit voor een nieuwe werkgroep die uitzoekt hoe een uitgebreider onderzoek er uit moet zien. 'Dan zou ook naar andere aandoeningen en klachten moeten worden gekeken, zoals effecten op de cognitieve ontwikkeling of autisme. Ook verdient de gezondheid van kwetsbare groepen, zoals kinderen jonger dan 16 weken, speciale aandacht.' Er zou ook een kennisbank moeten komen, voor mensen die vragen hebben over de relatie tussen gewasbescherming en gezondheid. Uit eerder onderzoek naar de gezondheid van mensen die in de buurt van landbouwgrond wonen, kwamen niet naar voren dat er een relatie is tussen gezondheidsproblemen en de bollenteelt. 

 

Landbouwminister Carola Schouten: 'middelengebruik radicaal anders'.

Zie ook: 'LTO: OBO geruststellend, communicatie teleurstellend'.

Lees ook dit eerdere item over het onderzoek naar het lek.

Lees eveneens het bericht over het pleidooi voor het spuitverbod.