25 september 2020 Meer nieuws

Rioolwater via ondergrondse irrigatie naar landbouw

Volgens onderzoekers van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de Universiteit van Amsterdam is hergebruik van water uit rioolwaterzuiveringsinstallaties mogelijk voor de landbouw. Een kwart van de waterbehoefte is zo in te vullen, denken ze.

Wereldwijd is er sprake van waterschaarste. Ongeveer 70 procent van het zoete water dat gewonnen wordt is nodig voor landbouw, waarmee irrigatie de belangrijke oorzaak is van het tekort, stellen de onderzoekers. Tegelijkertijd lozen rioolwaterzuiveringsinstallaties grote hoeveelheden zoet water in het milieu. Dat is slecht voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. In de nieuwe studie laten de onderzoekers zien hoe gezuiverd rioolwater in de landbouw kan worden hergebruikt door irrigatie vanuit het grondwater. Bijkomend voordeel hiervan is dat het rioolwater op een natuurlijke wijze in de bodem wordt gezuiverd.

Rioolater extra zuiveren

Wanneer goeddeels gezuiverd rioolwater voor irrigatie wordt aangevoerd via het grondwater, subirrigatie genoemd, zorgt de bodem ervoor dat er geen direct contact is. Tevens zorgen diverse bodemprocessen voor het filteren, bufferen en afbreken van chemicaliën in het water, waardoor verspreiding van chemicaliën tot het minimum beperkt wordt.

Nederland ideale studielocatie

De focus in het onderzoek lag op Nederland, omdat het een ideale studielocatie is: een zeer dichtbevolkt land, met 1,9 miljoen hectare akkerland en goed verspreide rioolwaterzuiveringsinstallaties over het gehele land. Rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland lozen jaarlijks ongeveer 1,9 miljard m3 water, veel meer dan de watervraag voor bovengrondse irrigatiesystemen.

Kwart van waterbehoefte landbouw

Promovendus Dominique Narain-Ford leidde het onderzoek. Ze liet met haar team zien dat hergebruik van water uit de zuiveringsinstallaties de landbouw kan voorzien tot een kwart van de waterbehoefte. Tijdens een heel droog jaar kan tot ongeveer 17 procent van de waterbehoefte met subirrigatie worden voorzien. Dit betekent dat respectievelijk 78 procent en 84 procent van het totaal beschikbare Nederlandse rioolwaterzuiveringswater kan worden hergebruikt.

Vraag neemt af

Opvallend is dat op termijn de vraag naar ondergronds irrigatiewater volgens de onderzoekers afneemt, omdat de grondwaterstand zal stijgen. "Irrigatie onder de grond kan twee vliegen in één klap slaan: Veiliger hergebruik van rioolwater in een circulaire economie", besluit Narain-Ford.

Illustratie: Schematische weergave van subirrigatie-systemen.