22 augustus 2019 Meer nieuws

Rijk investeerde in 2018 € 225 miljoen in energieonderzoek

De rijksoverheid heeft vorig jaar € 225 miljoen gestoken in energieonderzoek en -innovatie om de CO2-uitstoot terug te dringen. Diverse projecten in de tuinbouw kregen steun.

Van de investeringen ging 43% naar betere en goedkopere methoden voor energieopwekking, zoals efficiëntere windturbines of nieuwe coatings voor zonnepanelen. Het Rijk investeerde 29% in onderzoek naar energiebesparing in onder meer woningen en industriële productieprocessen.

Ook de glastuinbouw pikte een graantje mee. Diverse projecten in het Westland ontvingen steun voor geothermische ontwikkeling.

Jaarlijkse monitor

De cijfers zijn afkomstig uit de Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek. Deze laat jaarlijks zien hoeveel de overheid investeert in verschillende soorten energieonderzoek.

De cijfers zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid voor de energietransitie. Daarnaast gaan de uitkomsten naar het Internationaal Energieagentschap (IEA). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stelt de monitor op in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie is te vinden op de website van RVO. Via de projectendatabase van RVO is terug te vinden om welke projecten het gaat, waar die plaatsvinden en hoeveel subsidie ze ontvangen.