30 juli 2020 Meer nieuws

Richtlijnen bloembollensector covid-maatregelen aangepast

De sectorale knelpuntenanalyse coronacrisis voor de Bloembollenteelt is sindskort aangepast. Hierin zijn zaken opgenomen als rooien, verwerken en trekkerrijden. De oudere versie bevatte extra maatregelen omtrent risico’s op verspreiding van covid-19 bij veldselectie en het nakoppen.

Het coronaprotocol en de coronachecklist risico-inventarisatie en -evaluatie zijn aanvullend op deze sectorale knelpuntenanalyse. De sectorale knelpuntenanalyses worden vastgesteld door de sectorale klankborgroepen van Stigas en zijn te vinden op de site van Stigas.

De meeste tulpenbollen zijn al wel de grond uit, maar de komende tijd worden nog andere bolgewassen gerooid. Als in het najaar de broeierij weer opstart met de werkzaamheden zoals opplanten en later verwerking van de bloemen, wordt de knelpuntenanalyse weer geactualiseerd.

Marcel van Diepen, preventieadviseur bij Stigas, ziet dat er in de praktijk heel verschillend wordt omgegaan met de corona-maatregelen, echter veel bedrijven werken volgens het protocol. De oplettendheid verzwakt volgens hem niet, maar wel is het zo dat er per bedrijf heel verschillend mee om wordt gegaan. “Er zijn maar een paar bedrijven die het minder serieus nemen of helemaal niet serieus.”

De adviseur ziet in de praktijk dat seizoenskrachten op de bedrijven de regels niet altijd serieus nemen. “Zij vormen vaak min of meer één huishouden en vormen en daardoor naar hun mening geen verhoogd risico.” Die laksere houding vinden kwekers soms lastig, immers zij moeten de medewerkers wijzen op de risico’s. Van Diepen adviseert kwekers de betreffende seizoenskrachten een appje te sturen met een persoonlijke waarschuwing. “Dan kun je altijd aantoonbaar maken dat je als werkgever je plicht hebt gedaan.”

Verplichtingen bij vervoer

Het algemene coronaprotocol Agrarische sectoren 'Veilig werken, reizen en wonen' werd begin juli al aangepast. De grootste veranderingen zijn daarin dat tijdens het reizen met auto en bus(je) niet-medische mondkapjes verplicht zijn. Bij busvervoer moet de vervoerder ook een gezondsheidscheck doen. Ook moet er een vervoersplanning zijn waarin staat wie, wanneer, waar heen werd gebracht. "Deze administratie is bruikbaar als er bij een besmetting en brononderzoek moet worden gedaan", aldus Albert van de Burg, branchespecialist glastuinbouw bij Stigas. Verder is het advies om in een bus steeds met dezelfde mensen samen te reizen en op dezelfde plek te gaan zitten. Overigens raadt Stigas gezamenlijk vervoer van mensen uit verschillende gemeenschappelijke huishoudens en/of naar verschillende werkgevers, altijd af.