11 november 2022 Meer nieuws

RFH verlengt huidige beleid milieucertificering

Kwekers hebben langer de kans om milieucertificering voor hun bedrijf te halen. Royal FloraHolland heeft het huidige stimuleringsbeleid namelijk verlengd tot nader order.

Met deze stap blijft de veiling kwekers stimuleren om aantoonbare duurzaamheid door certificering hoger op hun agenda te zetten in het belang van de sierteeltsector. Door hen te begeleiden,  deelname makkelijker te maken en – in het geval van kleinschalige kwekers - financieel te stimuleren. Op dit moment heeft 47% van de kwekers een milieucertificaat. Dit vertegenwoordigt 80% van de productomzet. Dit percentage ligt lager bij de kleinschalige kwekers, waar dit onderwerp gevoeliger ligt. RFH wil het belang van duurzaamheid bij kwekers verhogen door het neerzetten van een sectorstandaard, omdat het belang van duurzaamheid bij consumenten en in de maatschappij meer en meer toeneemt.

Toekomstbestendig

CEO Steven van Schilfgaarde: ‘Milieucertificering blijft een belangrijke stap om onze sector vanuit duurzaamheid te versterken en toekomstbestendig te houden, ook met het oog op de energietransitie. Wij zijn er dan ook groot voorstander van dat kwekers een milieucertificaat hebben. We handhaven er niet op en zullen dat tot nader order ook nog niet doen. Dit omdat we geloven in de kracht van een sector die dit zelf inziet. Daarom blijven we met kwekers in gesprek om mee te doen met certificering en zo bij te dragen aan de aantoonbare verduurzaming van de sector.’

Vervolgstappen

In de komende tijd gaat de veiling zich buigen over de vraag wat de meest wenselijke manier van handhaven is en wat een geschikte ingangsdatum hiervoor zou zijn. Daarnaast wordt bekeken hoe – naast milieucertificering – ook de andere FSI2025-certificaten (zoals GAP-certificaten en sociale certificaten) kunnen worden meegenomen. Kwekers (en niet kwekende aanvoerders) worden tijdig geïnformeerd over de aanpak, zodat zij zich hierop kunnen voorbereiden.