16 oktober 2020 Meer nieuws

RFH maakt certificering duidelijk

Royal FloraHolland maakt vanaf 16 oktober op de veilingklok per kweker zichtbaar of deze de certificaten heeft waarmee aan de minimale normen voor Floriculture Sustainability Initiative (FSI) wordt voldaan.

Hiermee vervult Royal FloraHolland een nadrukkelijke vraag vanuit de markt, stelt de veiling zelf. 'Steeds meer kopers op de klok willen inkopen op basis van certificeringscriteria voor duurzaamheid.' Door het tonen van het FSI-logo op de klok is nu direct zichtbaar of een kweker – afhankelijk van het productieland – de vereiste certificaten heeft waarmee aan de FSI-criteria wordt voldaan. Ook kan in het aanbod vooraf geselecteerd worden op deze kwekers. Zo wordt het volgens de veiling veel makkelijker om duurzaam in te kopen. 

Verzamelen en standaardiseren

Eerder moesten kopers zelf uit de verschillende certificaten opmaken of een aanbieder aan de FSI-eisen voldeed. Floricode verzamelt en standaardiseert de gegevens van alle certificeerders van de voor FSI relevante milieu- en sociale certificaten en voorziet Royal FloraHolland van actuele informatie. Veel grote kopers op de marktplaats zijn net als de veiling zelf lid van FSI en kopen in op basis van FSI-criteria. De leden van FSI werken samen om de productie en handel in bloemen en planten verder te verduurzamen.

Stimulans

Marcel Zandvliet, Chief Marketing Officer en belast met de verduurzaming bij Dutch Flower Group, vindt het tonen van het FSI-logo bij de partij van kwekers die aan de FSI-criteria voldoen op de klok 'een mooie stap'. Het maakt volgens hem duurzame inkoop via de veilingsystemen eenvoudiger. "Ik hoop ook dat het een stimulans is voor kwekers om zich te certificeren volgens de FSI-criteria. Die wens spreek ik ook uit namens het Versnellingsinitiatief binnen FSI. Als we goed blijven samenwerken binnen de keten bereiken we eerder onze gezamenlijke duurzaamheidsambities.” Het Versnellingsinitiatief wordt behalve door Dutch Flower Group gevormd door handelsbedrijven FleuraMetz, Royal Lemkes, Waterdrinker en Royal FloraHolland.

'Nu beginnen'

Manager Duurzame Ontwikkeling Maarten Bánki van RFH: "Duurzame productie en producten worden de norm. Kwekers die nog geen certificaat hebben vragen we nu te beginnen met digitale milieuregistratie en milieucertificering. Uiteindelijk streven we ernaar dat alle kwekers voldoen aan de FSI criteria, dus ook met betrekking tot Good Agricultural Practices (GAP) en op sociaal gebied. Anderzijds vragen we de handel om gecertificeerd duurzaam in te kopen. Dat maken we nu makkelijker door FSI te tonen op de klok. Alleen zo kunnen we samen de reputatie van onze producten, onze sector en onze gezamenlijke marktplaats beschermen."