15 juli 2022 Meer nieuws

Relatief veel Augustaziek

In de tulpen wordt dit jaar relatief veel Augustaziek gezien. Het gaat dan vooral om de ‘zomeraugustaziek’, veroorzaakt door hoge temperaturen afgelopen voorjaar waarbij op gronden met slechte structuur te veel beregend is.

De virusziekte wordt altijd gezien in cultivars die er gevoeliger voor zijn en in bepaalde regio’s. “Dit jaar sprong met name West-Friesland eruit met de zomeraugusta”, aldus Bart Dekker, teeltadviseur van CNB Teeltadvies. Maar ook in andere regio’s dook het virus meer op. Nadat de koppen eraf gingen begin mei, was het een tijdje behoorlijk warm en daardoor liep de bodemtemperatuur op. Omdat het toen ook droog was, werd er toen veelvuldig beregend en als het water dan lang blijft staan, is dat niet goed. Dekker: “Dat creëert een stressituatie bij de bollen waardoor er makkelijk zomeraugusta ontstaat.” Dat het probleem in West-Friesland groter is dan in andere regio’s komt omdat daar meer op gescheurd grasland wordt geteeld en dat geeft meer risico op Augustaziek.

Het gevolg van meer Augustaziek is dat het tulpengewas eerder afsterft en dat geeft een lagere bolopbrengst. “Als het eenmaal in je partij zit, gaat het er nooit meer uit. Het is wel zo dat je er dit broeiseizoen niets van hoeft te zien en de kans is ook dat je het volgend jaar op het land ook niet terugziet. Het virus zit er dus wel in, maar toont zich niet elk jaar. Dat is het ongrijpbare van Augustaziek.” Plantgoed met de ziekte moet laat worden geplant als de bodemtemperatuur laag is en bij voorkeur op lichte gronden, want daar zie je de symptomen minder. De verwachting is dat door Augustaziek partijen in een lagere klassen terecht komen en dat kan tot leveringsproblemen leiden naar bepaalde exportlanden. Deze partij moeten dan een andere bestemming krijgen.