14 juni 2022 Meer nieuws

Registratieplicht teeltmateriaal voor opplant

Naktuinbouw wijst op de verplichte keuring voor snijbloemen en ondergrondse delen die in de handel worden gebracht. Hetzelfde geldt voor Peonia en andere planten die als teeltmateriaal worden gebruikt.

Telers van en handelaren van plantenpaspoortplichtige producten zijn verplicht zich te registreren bij Naktuinbouw. Bedrijven die alléén snijbloemen produceren hoeven zich niet te registreren, maar bedrijven die Paeonia of andere planten als teeltmateriaal telen wel. De wettelijke verplichting geldt voor de hele teeltperiode. De percelen worden gekeurd zoals alle meerjarige gewassen. Zonder jaarlijkse keuring door Naktuinbouw is dit materiaal niet te verhandelen.

Handhaven

Naktuinbouw wijst op de plicht omdat is gebleken dat niet iedere teler de eerstejaars Paeoniapercelen of andere planten bestemd voor opplant opgeeft voor de keuring. De keurmeester let daar op dit jaar en zal handhaven, waarschuwt de keuringsinstantie. Alle informatie over de keuringsplicht is hier te vinden.