22 juli 2020 Meer nieuws

Regionale verlichting van droogteprobleem

De afgelopen zes weken was de gemiddelde neerslag en verdamping in Nederland in balans. Dat geeft verlichting voor landbouw en natuur. Het landelijke gemiddelde neerslagtekort komt uit op 189 mm.

Dit vermeldt de nieuwste Droogtemonitor van 21 juli. Na een droge start van de zomer is het berekende neerslagtekort nu ongeveer op de lijn van de 5 procent droogste jaren gekomen. Voor de komende weken zijn de neerslagverwachtingen rond of iets beneden normaal.

Grondwater

In juni en juli zijn aanzienlijke hoeveelheden neerslag gevallen. Hierdoor herstelden de grondwaterstanden voorzichtig, al verschilt de situatie regionaal sterk. De standen variëren van zeer laag tot bovengemiddeld voor de tijd van het jaar. De lagere grondwaterstanden gelden met name voor de hoge zandgronden in Midden- en Oost-Nederland. Op een beperkt aantal plaatsen is nog sprake van droogval van watergangen. In verschillende gebieden zijn nog onttrekkings- of beregeningsverboden van kracht, vanwege de lage (grond)waterstanden.

De afvoer van de Rijn en de Maas daalt in de komende weken, maar blijft naar verwachting voldoende om aan de actuele watervraag te voldoen in gebieden waar aanvoer van rivierwater mogelijk is. De chlorideconcentraties (zout) zijn normaal voor van de tijd van het jaar. Enkele waterschappen melden lichte verziltingsproblemen, voornamelijk in de diepe polders als gevolg van zout kwelwater.

Maatregelen

Om het grondwater aan te vullen en om te voorzien in de watervraag zijn regionale wateren zoveel mogelijk opgezet. Zo worden ook diverse stuwpanden in de Maas extra hoog gehouden. Het peil van het IJsselmeer en Markermeer wordt gestuurd op gemiddeld NAP -0.175 m. Ook wordt er op een aantal locaties, bijvoorbeeld sluis Terneuzen, waterbesparend geschut om zoveel mogelijk water vast te houden.

De droogtemonitor is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.