13 juli 2018 Meer nieuws

‘Regels zitten vergroening plaagbestrijding in de weg’

Door de strenge Europese toelatingsregels voor gewasbeschermingsmiddelen, kan het wel acht jaar duren voordat een middel is toegelaten. Dat is volgens voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Glaskracht Nederland slecht voor het milieu.

Van der Tak schreef dat eerder deze week in Trouw in een opiniestuk aan het Nederlandse en Europese bestuur. De KAVB onderschrijft zijn mening. “Het geldt voor de hele land- en tuinbouwsector”, aldus adjunct-directeur André Hoogendijk van de KAVB.

Ten koste van innovatie

De regels gaan ten koste van de ruimte voor innovatie, stelt Van der Tak. Experimenten en ontwikkeling worden belemmerd. Als voorbeelden noemt hij huis-tuin-en-keukenmiddelen als het gele hart van een paardenbloem tegen een brandnetelprik en magere melk als middel tegen virusoverdracht in paprika’s. Het werkt, wijst de praktijk uit. Zonder wetenschappelijke onderbouwing zijn deze middelen echter niet meer te gebruiken vanaf oktober volgend jaar.

‘Altijd toelaten’

Van der Tak schrijft: ‘Goed beschouwd is het bewijzen van effectiviteit als toelatingseis een vreemde zaak. Laten we wel wezen: wanneer een middel niet of onvoldoende werkt, zal een tuinder er echt niet lang mee werken. Wat ons betreft moet elk middel dat geen risico vormt voor mens, dier en milieu altijd worden toelaten. Vervolgens moet men aan de tuinders zelf overlaten om te bepalen of zij tevreden zijn over de werking van het middel, en aan de producenten om tuinders ervan te overtuigen dat hun middel goed werkt.’

Procedures eenvoudiger en goedkoper maken

Volgens de voorzitter moeten we naar de Verenigde Staten kijken, waar groene middelen wel zijn toegelaten en ‘wetenschappers dichter bij de praktijk staan’. Het maakt de procedures volgens Van der Tak eenvoudiger en goedkoper. “Daar vinden ze het middel na een korte test veilig voor gebruik, totdat het tegendeel is bewezen”, zegt adjunct-directeur André Hoogendijk van de KAVB. “Hier willen we eerst alle risico’s uitsluiten. Dat duurt lang en het is kostbaar.”

‘Sterk maken voor groene ambities’

De glastuinbouwvoorman besluit: ‘Wat ons betreft moet onze minister van landbouw Carola Schouten zich in Europa sterker maken voor onze tuinders en hun groene ambities. Het zou goed zijn wanneer de politiek vanuit een houding van vertrouwen beter aansluit bij het ondernemerschap van onze boeren en tuinders, want zij hebben samen ontzettend veel kennis over wat wel werkt en wat niet. Daar is geen ingewikkelde en dure toelatingsprocedure voor nodig.’