5 november 2018 Meer nieuws

Regeling voor jonge landbouwers open

De Jonge Landbouwersregeling (JOLA) is van 3 december 2018 tot en met vrijdag 8 februari 2019 weer opengesteld, meldt het NAJK. Jonge boeren en tuinders kunnen een aanvraag indienen voor de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines. De subsidie is provinciaal opengesteld.

De regeling is bedoeld om jonge agrarische ondernemers te ondersteunen in het verduurzamen en versterken van hun bedrijf. Deze groep heeft door de bedrijfsovername of start van de onderneming vaak financieel weinig of geen mogelijkheden om het bedrijf te versterken. Ondernemers tot en met veertig jaar kunnen onder voorwaarden subsidie aanvragen.

Verschillen per provincie

De subsidie bedraagt 30 procent van de investering en is bedoeld voor investeringen die bijdragen aan verduurzaming op het bedrijf van een jonge agrarische ondernemer. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000 per aanvraag. De investeringsmogelijkheden kunnen per provincie verschillen. Deze maand maken de Gedeputeerde Staten per provincie de investeringslijsten bekend.