10 februari 2020 Meer nieuws

'Regeling onwerkbaar weer' open

De 'regeling onwerkbaar weer' uit de cao Open Teelten is weer van kracht sinds 5 februari. Er kan met terugwerkende kracht een beroep op worden gedaan, voor onwerkbare dagen vanaf 1 januari 2020.

LTO Nederland heeft tijdens de cao-onderhandelingen afspraken met de vakbonden gemaakt. Akkerbouwers, bollen- en buitenbloementelers kunnen de regeling gebruiken bij buitengewone weersomstandigheden, zoals vorst, sneeuw en overvloedige regenval na de wachtdagen een WW-uitkering aanvragen. Bij vorst, ijzel, sneeuwval zijn er 2 wachtdagen per winterseizoen, dat loopt van 1 november tot en met 31 maart. Bij andere weersomstandigheden zijn er ook 2 wachtdagen van toepassing per kalenderjaar en bij langdurige regen zijn er 19 wachtdagen per kalenderjaar.

Mail de commissie

Na een aanvraag voor een WW-uitkering is een melding bij de paritaire commissie van de cao Open Teelten verplicht: stuur een bericht naar paritaire.commissie@actor.nl met de mededeling dat er een WW-aanvraag vanwege onwerkbaar weer is ingediend, onder vermelding van de juridische naam van de werkgever. Dat is voldoende.