27 november 2020 Meer nieuws

Rechter veegt gebruiksverbod middelen van tafel

Het gerechtshof Den Haag heeft een streep gehaald door het wettelijke verbod op het professioneel gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Deze uitspraak kwam in een hoger beroep dat was ingesteld door Nefyto en Artemis tegen de staat. Het gaat om zowel chemische als biologische toepassingen.

Sinds oktober 2016 gold het verbod voor het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, maar bijvoorbeeld ook in plantsoenen en bedrijventerreinen. Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat glyfosaat niet meer door gemeente op verhardingen mocht worden gebruikt. Er waren nog wel wat uitzonderingen, aldus Maritza van Assen, directeur van Nefyto: “Zoals bij spoorwegen en raffinaderijen. Daar is het niet verstandig onkruid weg te branden. Echter, het doel van de overheid was uiteindelijk om het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zowel chemisch als biologisch, buiten de landbouw helemaal te gaan verbieden.” De uitzonderingen werden dan ook steeds verder beperkt.

'Als de staat dit kan, kan ze het in de landbouw ook'

De rechter stelde Nefyto en Artemis afgelopen dinsdag in het gelijk; de wettelijke basis voor het verbod ontbreekt. De ontwikkelaars van gewasbeschermingsmiddelen zijn blij met de uitspraak. Van Assen: “Het verbod was echt onacceptabel. De overheid verleent met haar ene hand toelatingen, maar kan met de andere hand het gebruik van toegelaten middelen zonder wetenschappelijke motivering verbieden. Wij wilden weten of dit juridisch wel kan. Want als ze dit voor buiten de landebouw kan beslissen, zou ze dat ook kunnen doen voor het gebruik binnen de landbouw. Bovendien kunnen producenten van biologische gewasbeschermingsmiddelen en chemische middelen de investering in de ontwikkeling en registratie van nieuwe producten alleen maar verantwoord doen als de beslissing tot toelating, die na een jarenlange toelatingsprocedure wordt genomen, niet wordt doorkruist door een gebruiksverbod op politieke gronden en sentiment.”

Zorgvuldig gebruik

Het gebruiksverbod is dus niet meer van kracht en dit betekent dat het professioneel gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, zowel chemisch als biologisch, buiten de landbouw weer volgens de strikte voorschriften van het etiket is toegestaan. Artemis en Nefyto blijven echter wel zorgvuldig volgens de beginselen van geïntegreerde gewasbescherming chemiegebruik adviseren om vermijdbaar gebruik te voorkomen.  Artemis en Nefyto zijn immers beide partner in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Voor de transitie die wordt beoogd, is een verschuiving nodig naar meer biologische en laagrisicomiddelen en beiden partijen onderschrijven die doelstelling.

Laat overheid het hierbij?

Van Assen is blij met de uitspraak van afgelopen dinsdag. Onduidelijk is of de staat nog verder gaat en ze naar de Hoge Raad stapt “of dat ze de wet zo wil gaan aanpassen dat zo’n wettelijk verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zowel chemisch als biologisch buiten de landbouw, wél kan.”