17 januari 2020 Meer nieuws

Rapport biedt inzicht in arbeid voor tuinbouw

Wageningen University & Research heeft beschreven hoe de tuinbouw mensen aan zich kan binden. Dit staat in het rapport ‘Arbeid in de toekomst. Inzicht in de arbeid en goed werkgeverschap in de tuinbouw’.

Voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland nam het 16 januari in ontvangst. Hij deed dit tijdens de Werkconferentie Human Capital Agenda Glastuinbouw 2020 – 2022, die de ondernemersgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs van Glastuinbouw Nederland voor haar leden organiseerde. Doel was te komen tot een actieplan om de uitdagingen op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt het hoofd te bieden.

Tekort aan personeel

Door de economische groei en dalende werkloosheid krijgen steeds meer glastuinbouwbedrijven te maken met een tekort aan personeel. Dit geldt zowel voor het primaire productieproces als voor de secundaire functies. Ook lopen de personeelskosten door nieuwe wet- en regelgeving steeds meer op. Om het personeel in de toekomst te behouden of aan te trekken is het van belang om het werk aantrekkelijker te maken. Het bieden van ontwikkelpaden en scholing voor werknemers is één van de mogelijkheden.

Menselijk aspect centraal

In het rapport van Wageningen University & Research worden zes aanpassingen omschreven, die de binding en de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren. Waar vaak de nadruk wordt gelegd op de technische innovaties als het om arbeid gaat, staat nu juist het menselijke aspect centraal. “Het rapport ‘Arbeid in de toekomst’ is van groot belang, omdat het robotisering verbindt aan menselijk ondernemerschap. Het geeft Glastuinbouw Nederland waardevolle inzichten voor de Human Capital Agenda Glastuinbouw 2020-2022”, aldus Van der Tak. Deze agenda wordt naar verwachting 1 april opgeleverd.

Op de foto: Gerben Splinter van Wageningen University & Research (links) en Sjaak van der Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland.