15 mei 2018 Meer nieuws

Rabobank: ‘Tulpenbroei groeit met miljard stelen’

De Rabobank ziet grote kansen voor de tulpenbroei. De bank voorziet in haar visie op de tulpensector een groei van een miljard stelen tot 2023, maar een krimp van het aantal bedrijven. De droogverkoop blijft volgens de bank stabiel, of krimpt iets de komende jaren.

Broeiers vragen financiering

Aanleiding voor de bank om met de visie te komen, zijn de plannen waarmee broeiers om financiering vragen bij de vestigingen in Zwaagdijk-Oost en Den Helder. De schaalvergroting zet door en daarmee nemen ook de risico’s bij de teelt- en broeierijbedrijven toe. De beperkte beschikbare grond en een gebrek aan bedrijfsopvolgers vormen de grootste bedreigingen. Ook is een snellere verduurzaming van de teelt nodig, betoogt de bank in haar visie.

Lichte krimp droogverkoop

De KAVB onderschrijft de visie. “De groei zal vooral plaatsvinden in de broeierij. We verwachten dat de toenemende vraag van parkinrichters de afnemende belangstelling van consumenten voor de bollen niet genoeg compenseert om een lichte krimp in de droogverkoop te voorkomen”, vult directeur Prisca Kleijn van de KAVB aan. “Wij zien ook de noodzaak tot meer zekerheden bij de uitbreiding van broeierijen, om die uitbreiding te financieren. De financiële risico’s worden door de schaalvergroting immers ook steeds groter. ”

Samenwerking in onderzoek

In de visie geeft de bank aan dat samenwerking in onderzoek belangrijk is om de sector verder te helpen. Voorzitter Hans Wessels van de productgroep Tulp benadrukte maandag bij de presentie van de visie in Utrecht dat een verplichte financiële bijdrage van bedrijven aan collectief onderzoek nodig is.

Oost-Europa lastige markt

Anthos is voorzichtiger over de groeimogelijkheden. De Rabobank ziet bijvoorbeeld mogelijkheden in Oost-Europa, maar volgens voorzitter Henk Westerhof van de brancheorganisatie voor de handel is het een ‘lastige markt’. “Als er sprake is van een groeiende markt, moeten we ‘m wel kunnen bedienen. Er zijn in de praktijk wel belemmeringen, zoals fytosanitaire eisen en ongunstige valutakoersen, om nog te zwijgen over de bedreigingen als Fusarium of het weer in ons eigen land.”