3 juni 2022 Meer nieuws

Provincies stellen handhaving vergunningplicht middelgebruik uit

Provincies gaan tot en met 1 december niet over op handhaving, een verzoek dat ze begin dit jaar kregen van de actiegroep Meten = Weten.

De provincies werden door de actiegroep verzocht bedrijven met open teelten in de nabijheid van Natura-2000 gebieden en die gewasbeschermingsmiddelen toepassen, dat die bedrijven hiervoor eerst een vergunning aan moeten vragen.

Zo heeft de provincie Noord Holland eerder dit jaar negen percelen aangeschreven waardoor één bollenbedrijf is aangeschreven en acht andere agrarisch bedrijven. Totaal zouden alle provincies destijds ongeveer honderd agrariërs over heel Nederland een brief hebben gestuurd waarin staat dat ze gaan bekijken of de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in hun teelten in lijn is met de Natuurbeschermingswet. Dit gebeurt op verzoek van Meten = Weten.

'Eerst goed onderzoek'

Noord-Holland zou eerst de beslissing op het handhavingsverzoek van Meten = Weten 23 mei maken, maar laat desgevraagd weten de termijn te hebben verlengd tot en met 1 december 2022. ‘De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) heeft namens de provincie NH de termijn verlengd’, aldus de provincie. Diezelfde provincie geeft aan dat alle provincies hun besluit om wel of niet tot handhaving over te gaan hebben verdaagd naar 1 december. Dat is volgens de provincies nodig vanwege de complexiteit van de materie, formuleren van de onderzoeksvraag en (laten) uitvoeren van onderzoek. De provincies onderzoeken bij die bedrijven informatie over de teelten en het precieze middelengebruik. Een woordvoerder van de provincie Drenthe: “Het uitstel is nodig omdat we eerst goed willen onderzoeken welke invloed de gewasbeschermingsmiddelen op de beschermde natuur heeft, voordat wij een besluit hierop nemen.”

Vergunning Wet natuurbescherming

De provincies zijn aangespoord tot actie door de actiegroep Meten = Weten. Zij hebben bij de provincies handhavingsverzoeken ingediend. De rechtbank Groningen oordeelde namelijk eerder dat een leliebedrijf met grond bij het Natura-2000 gebied ‘Het Holtingerveld’ een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) moet aanvragen als het bedrijf gewasbeschermingsmiddelen wil gebruiken. De provincie Drenthe vindt dat er geen natuurbeschermingswetvergunning nodig is en wees een eerder handhavingsverzoek van Milieudefensie af. Die laatste maakte er een zaak van bij de rechtbank Groningen.

Gedeputeerde Staten van Drenthe is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank Groningen. Door de uitspraak van de rechtbank Groningen moeten de provincies wel wettelijk gehoor geven aan de verzoeken tot handhaving van Meten = Weten. Het afwachten van het Hoger Beroep heeft immers geen schorsende werking. Er is nog geen datum bekend waarop het Hoger Beroep het handhavingsverzoek van Meten = Weten op de agenda heeft staat en behandelt.