16 februari 2021 Meer nieuws

Provincie Noord-Holland stopt met natuurpilots

LTO Noord begrijpt het stoppen van natuurpilots door provincie Noord-Holland niet. Het gaat om de natuurpilots binnen Natuurnetwerk Nederland in de Eilandspolder (bij De Rijp), Mijzenpolder (bij Ursem) en Polder Wormer- en Jisperveld (bij Wormerveer-Noord).

De provincie denkt de natuurdoelen te realiseren via een gebiedsuitwerking en de Duurzaam agrarisch natuurbeheer overeenkomsten die al zijn afgesloten.

LTO Noord weet niet waarom de pilots stoppen. Immers de gesprekken met de betrokken ondernemers waren nog volop gaande en de discussie over de inhoud van de overeenkomst Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer (DANB) was nog bezig.

'Geen draagvlak zo voor agrarisch natuurbeheer'

‘Onverstandig’ vindt LTO Noord-bestuurder Albert Hooijer. Hij zegt: “Uit de gesprekken met de ondernemers in de pilotgebieden blijkt dat hetgeen de provincie wil bieden absoluut niet aansluit op de praktijk van de agrarische bedrijven. Dit is ook met voorbeeldberekeningen aangetoond. Als boeren meer kosten moeten maken en minder vergoed krijgen, is er geen draagvlak om met Duurzaam agrarisch natuurbeheer (DANB) aan de slag te gaan. Zonder een gezonde economische basis is dat niet vol te houden. Ook een alternatief plan van de Agrarische Collectieven om uit de impasse te komen, heeft de provincie naast zich neergelegd’. 

'Maak pilot gewoon af'

LTO Noord roept de provincie op om het besluit te heroverwegen en de pilot gewoon af te ronden. “Een pilot is een experiment, daaruit ontstaan leermomenten. Kom de gemaakte afspraken na, rond de pilot af en gebruik de conclusies en aanbevelingen bij een bredere en verbeterde ontwikkeling van het natuurdossier binnen Natuurnetwerk Nederland”, zegt Hooijer. Volgens LTO Noord is het alternatieve plan van de Agrarische Collectieven praktisch uitvoerbaar en de belangenorganisatie hoopt daarom dat de provincie alsnog voor dit plan kiest.