18 oktober 2022 Meer nieuws

Promotie voor Outdoor-planten krijgt vervolg

De telers van de productgroepen Boomkwekerij, Eenjarige zomerbloeiers en Balkon- en terrasplanten hebben ingestemd met het nieuwe promotieplan 'Outdoor'. Op de jaarlijkse productbijeenkomst werd de benodigde meerderheid van stemmen gehaald.

Voor de jaarlijkse Productbijeenkomst Outdoor op 13 oktober waren alle lid-aanvoerders vallende onder de FPC’s Boomkwekerij, Eenjarige zomerbloeiers en Balkon- en terrasplanten uitgenodigd. Na presentatie van het nieuwe promotieplan Outdoor brachten ze hun stem uit. Het bleek dat 59% van de omzetwaarde van de genoemde productgroepen gestemd heeft, en daarvan was 74% vóór.

Herkansing

John Langeslag, voorzitter van de promotiecommissie Outdoor, omschrijft het als een prachtig resultaat. „Ik ben echt blij dat we met elkaar deze herkansing aangegrepen hebben om ons mooie product in deze moeilijke tijd onder de aandacht te houden bij de consument.”

Langeslag doelt op de stemming in 2021, toen 60% vóór was, terwijl minimaal 66,7% vereist is. Een groot aantal stemmen werd toen gemist; de stemwaarde was 35%. Het was een van de redenen waarom de vereiste meerderheid bij de stemming vorig jaar niet gehaald. Daarom is het belang van het promotieplan Outdoor afgelopen periode uitvoerig met de ongeveer 700 lid-aanvoerders besproken."

Nauwe samenwerking met BBH

De FPC’s Boomkwekerij, Eenjarige zomerbloeiers en Balkon- en terrasplanten trekken sinds 2017 nauw met elkaar op voor de promotie van hun outdoorproducten. Vanaf 2019 wordt hierbij samengewerkt met Bloemenbureau Holland (BBH). De promotiecommissie Outdoor en BBH stemmen plannen met elkaar af en werken samen in de ontwikkeling van campagnes om nog doeltreffender ter werk te gaan. Dat kan omdat de promotie 'Outdoor' niet productspecifiek, maar generiek is. Telers van outdoorproducten dragen over hun omzet bij Royal FloraHolland 0,1 % af aan de promotie. Het totale jaarbudget voor het promotieplan Outdoor is bijna een miljoen euro.

Diverse mediakanalen worden ingezet om consumenten komende periode te inspireren, informeren en verleiden met boomkwekerijproducten, eenjarige zomerbloeiers en balkon- en terrasplanten. Shopperactivatie maakt ook onderdeel van het promotie de komende drie jaar. Kernlanden zijn Nederland en Duitsland, maar ook promotionele activiteiten in Engeland en Frankrijk staan op het programma.