9 oktober 2018 Meer nieuws

Project productregistratie en -codering sierteelt

De organisaties die zich in de sierteelt bezighouden met productregistratie en -codering van sierteeltproducten zijn een project begonnen om te komen tot een eenduidig systeem dat past in alle gebruikte digitale systemen. Het project heet ‘samenwerking productregistratie en -codering sierteelt’.

De productregistratie en – codering wordt nu gedaan door verschillende instanties. Zo doet Stichting Floricode dit voor de snijbloemen, pot- en tuinplanten, Stichting Beurshal en Naktuinbouw voor de boomkwekerij en vaste planten en KAVB en Stichting Edibulb voor de bloembollen. Deze partijen doen allemaal mee in het project.

Aansluiten op elkaar

Het doel van het project is het realiseren van één klantgericht en efficiënt loket met op elkaar aansluitende processen en systemen voor de naamgeving, registratie, codering en ontsluiting van alle relevante data naar gebruikers in de keten. Dit alles om de handel in sierteeltproducten te vergemakkelijken.

De bestaande registraties en coderingen kennen nu overeenkomsten en verschillen. Bedrijven die opereren in meerdere sectoren, zowel veredelaars, kwekers als handelsbedrijven, ondervinden hierbij problemen. Daarnaast kost de onderlinge afstemming tussen de organisaties nu onnodig veel energie.

Ketenoverstijgend

Met het project wordt ingespeeld op de ontwikkeling dat de handel in sierteeltproducten in toenemende mate ketenoverstijgend plaatsvindt. Om zowel kwekers als handelaren in de toekomst goed te faciliteren, is het belangrijk dat alle namen van sierteeltproducten, de coderingen en kenmerken op een juiste wijze toegepast kunnen worden binnen alle digitale systemen.

Begin 2019 besluit

In het project is eerst een schets gemaakt van de toekomstige situatie. Die is in de praktijk getoetst bij veredelaars, handelaren, kwekers, veilingen, platforms en softwareleveranciers. De komende tijd worden de organisatorische, bestuurlijke en financiële aspecten uitgewerkt. Begin 2019 nemen de organisaties een besluit over de realisatie van het systeem.