13 september 2022 Meer nieuws

Project #kenniskracht in bollenexport krijgt doorstart

In juni 2022 is een doorstart gemaakt van het project #kenniskracht ‘zo blijf je bloeien in de bollen’. Dit project was al gestart voordat de coronapandemie begon. Door corona stond het project op een laag pitje. Initiatiefnemers zijn Anthos, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen.

Het project #kenniskracht ‘zo blijf je bloeien in de bollen is ontwikkeld voor de bloembollengroothandel. Achtergrond is de vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt in deze sector. Die stellen de ondernemers voor een aantal grote uitdagingen. Hoe blijven medewerkers fit en gemotiveerd om tot hun pensioen te blijven werken? Hoe blijft kennis behouden van medewerkers die met pensioen gaan. En hoe blijven bedrijven aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers? De website www.dashboardkenniskracht.nl biedt praktische ondersteuning voor deze vraagstukken. Tien bedrijven in de bloembollengroothandel maken kans op professionele begeleiding als ze aan de slag willen met het bevorderen van duurzame inzetbaarheid in hun bedrijf. Aanmelden kan via kenniskracht@actor.nl

Fonds Colland Arbeidsmarkt

Dit project is een initiatief van sociale partners en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het project wordt uitgevoerd door Actor in samenwerking met Stigas.