12 september 2018 Meer nieuws

Project BOB zet in op meer organische stof

Hoe is het organischestofgehalte op de zandgronden in de Bloembollenstreek op peil te houden of zelfs te verhogen? Die vraag staat centraal in het project Beter Organisch Bemesten.

'Knellend'

Dinsdag 11 september vond bij een van de zeven deelnemers, Fa. L. & A. van Berkel, een informatiemiddag plaats. Adviseur Wilco Dorresteijn van Delphy maakte aan de ongeveer dertig aanwezigen duidelijk dat het met de huidige mestwetgeving erg lastig is om op dit type gronden de afbraak aan organische stof te compenseren. “Vooral de fosfaatnorm is knellend”, aldus Dorresteijn. Bij de zeven bedrijven die meedoen, waarvan twee vasteplantenkwekers en vijf bloembollenbedrijven, zijn diverse producten in onderzoek om na te gaan wat wel en wat niet werkt.

Ingewerkt

Bij Van Berkel is onder meer de dikke fractie van rundveedrijfmest en compost van Meerlanden ingewerkt. Bij andere deelnemers liggen producten zoals champost zonder zouten en fosfaat en wormencompost in onderzoek. Op de proeftuin van Delphy is biochar ingewerkt. Opvallend resultaat bij Van Berkel was dat er bij het deel van het perceel, waar de dikke fractie van rundveedrijfmest was ingewerkt, minder onkruid groeide dan op de twee delen waar compost was ingebracht.

 

Foto: Met sorghum kan tot 10 x zoveel droge stof worden aangevoerd dan met andere groenbemesters. (Foto Delphy)