8 mei 2020 Meer nieuws

Prognose Rabobank: omzetverlies bollen houdt lang aan

Rabobank verwacht dat de snijbloemensector in het tweede kwartaal 70% omzet zal missen ten opzichte van 2019 en in het derde kwartaal nog 40%. Bloembollenbedrijven houden het langste last met ook in het vierde kwartaal nog altijd 15% omzetverlies.

De bank schrijft dat op haar website, waar ze per sector de gevolgen van de coronacrisis analyseert. De sierteelt is een van de sectoren die het hardst worden getroffen doordat 80% van de snijbloemen, planten, bollen en bomen bestemd is voor de export. Doordat sierteelt niet als vitale sector is bestempeld, is de export drastisch verminderd.

Arbeidstekort

Verder signaleert de Rabobank dat veel arbeidsmigranten zijn vertrokken, waardoor diverse sectoren in de tuinbouw kampen met arbeidstekorten. Daarnaast is het ziekteverzuim hoger en is het werk moeilijker uitvoerbaar door de afstandsregels.

Andere problemen die de ondernemers tegenkomen, zijn hogere arbeidskosten, vraaguitval, verandering van afzetkanaal, logistieke problemen, langere betalingstermijnen en liquiditeitstekorten.

De bank verwacht dat de coronacrisis zal leiden tot blijvende fundamentele veranderingen, maar dat het lastig is de langetermijneffecten in te schatten voor sectoren die sterk internationaal georiënteerd zijn.